Vừa về quê chơi đã được em kế tiếp đãi bằng lồn, thằng đấy thế nào? – Cũng bình thường thôi nhưng mà vuốt vuốt mấy cái thì không chịu được, phun đầy ra tay em luôn, Vừa về quê chơi đã được em kế tiếp đãi bằng lồn lần đầu tiên mà! Tôi cười khùng khục rồi Hằng kể tiếp: – Làm một lúc rồi nó cứng lên, em không bi cho nó luôn bắt nó làm thử, đút vào nhấp được hơn chục phát lại ra tiếp! Tôi nén cười nói: – Thế nó yếu sinh lý rồi… Hằng trả lời: – Chẳng phải yếu đâu… lần sau cũng làm được mười lăm hai mươi phút đấy. – Nếu mười lăm phút.