Học làm tình cùng nữ giáo viên Anna vắng chồng,, Linh Cảnh một tay đập chết! Nhưng cùng giai đối chiến, nắm giữ Thế Cảnh thì hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối nghiền ép hết thảy! Trừ phi, hắn có phương pháp cấm kỵ lập tức bạo phát lực lượng đến Sơ Phân Cảnh, hoặc là cũng nắm giữ Thế. Thật có lỗi, hai loại biện pháp này hắn đều không có! Thượng Quan Kỳ chỉ có thể không ngừng trốn tránh chống đỡ, Học làm tình cùng cô chủ nhiệm Anna lồn hồng ở Thế Cảnh của Phi Bộc Kiếm Pháp, hắn căn bản không có