Chuốc say rồi làm thịt nữ cấp dưới Aika Yumeno gợi cảm , Chu Hằng, Chuốc say rồi làm thịt nữ cấp dưới Aika Yumeno thiếu thốn nói: – Tiểu tử, đưa thanh kiếm kia cho ta, ta có thể cho ngươi thành thiên hạ đệ nhất cao thủ! – Tỉnh lại đi! Chu Hằng ôm lấy Lâm Phức Hương, lui về phía sau hơn mười thước. – Không nên mời rượu không uống thích uống rượu phạt? Dực nhân lập tức biến đổi biểu tình, một cỗ khí thế đáng sợ phát ra từ trên người của hắn, trong nháy mắt từ bệnh quỷ tinh thần sa sút biến thành cường giả chí tôn