Những lần vụng trộm sung sướng cùng đồng nghiệp của vợ Karen Yuzuriha nõn nà , lưng như mấy tên Đạo Tử, việc đột phá Cấm Kỵ với tất cả mọi người thật sự là cả một đại thử thách. “Bất quá nói thế nào thì nói, lần này ân tình của ngươi ta đã nhận, Những lần vụng trộm sung sướng cùng bạn của vợ Karen Yuzuriha mông đẹp sau này sẽ cố gắng làm việc cho ngươi.” Tịnh Dạ Tiên Tử thẳng thắng nói với Lạc Nam, hiển nhiên tâm trạng rất vui. Có thể đột phá Cửu Cảnh Chí Tôn, sáng tạo ra một môn Vũ Kỹ cường đại và hạnh phúc bên cạnh đệ tử. Nàng lúc này nhìn Lạc