Ngày đầu đi làm đã bị sếp bắt phải thổi kèn xem nhé. Anh treo hết trên đó. Tôi với Hạnh đi lên trên tầng kệ thằng Công nằm ở bên dưới đang ngáy khò khò. Mỗi bước đi hai cái bầu vú lại nảy tưng tưng làm tôi nhìn mà thèm thuồng lắm. Theo Hạnh bước lên trên lầu ba rồi tôi chỉ cho Hạnh xem mấy con chịp rồi ra hiệu cho nó hót. Hạnh chăm chú xem rồi mỉm cười trêu tôi: – Này! Thế còn con chim cánh cụt đâu anh? Nheo mắt một cái rồi tôi bảo: – Đây chứ đâu! Chỉ vào cái đũng quần.