Nam sinh may mắn phải lòng vợ hàng xóm Miho Tono khát tình , Tông. Hàn Vũ Liên rất nhanh đã đưa ra giải thích. – Các ngươi vào tông, là ngoại môn đệ tử, đột phá đến Luyện Huyết Cảnh thì có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Trong tông môn không nhìn số tuổi, chỉ lấy tu vi luận cao thấp, Nam sinh may mắn phải lòng vợ hàng xóm Miho Tono mông to các ngươi gặp phải đệ tử đồng tông Luyện Thể tầng mười, cho dù tuổi còn nhỏ hơn so sánh với các ngươi, đó cũng là sư huynh, sư tỷ! Thân phận của nội môn đệ tử lệnh bài là màu