Mẹ dâm đãng cướp luôn chồng con gái, – Hay mai chồng lái xe đưa em đến trường được không? Đi sớm bằng bus ngại quá.
– Có cái lồn! Tự dậy mà đi đi. Cứ làm như còn bé bỏng lắm ấy. Địt thì đéo được địt cái nào lại còn nhờ vả.
– Không đưa thì thôi, bà đéo thèm.
– Bảo thằng bồ nó đến đón. Cho nó địt mấy cái liền thì phải bắt nó hầu hạ chút chứ.
– Bảo ông ấy thì ông ấy đến ngay. Ông ấy hơi bị quan tâm đến vợ đấy, Mẹ vợ xinh đẹp và cậu con rể may mắn chẳng qua vợ không thích như thế thôi.
– Ghê nhỉ! Thôi ngủ đây.