Giáo viên nứng cặc địt luôn em học trò Itou Mayuki dâm đãng , bộ bây giờ, nếu không chết về phương diện kinh tế, thì cũng tiêu tan sự nghiệp vì đàn bà, cháu coi chừng đừng để sa chân vào hai còn đường này. Chứng kiến dáng vẻ của Đinh Nhị Cẩu, Thầy giáo cưỡng ép địt em học trò Itou Mayuki mông to Vương Gia Sơn không khỏi cười khổ nói. – Ông yên tâm đi, trong lòng cháu nắm chắc biết làm gì, hay là đêm nay chúng ta uống chút rượu đi. Đinh Nhị Cẩu muốn nói lãng sang chuyện khác nên đề nghị. – Ông uống rượu thì còn có thể, cháu không được uống, mà phải tiếp tục uống thuốc, đợi lát nữa ông sẽ cho cháu thêm mấy thang