Em nhân viên chuốc say rồi gạ địt sếp già Momonogi Kana mông đẹp , không phải nằm trong phạm vi công việc của chị, với lại cũng nghe nói, Em nhân viên chuốc say rồi gạ địt sếp già Momonogi Kana nóng bỏng em cùng đi công tác với phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Giai Giai, còn có một người là phó phòng giáo dục của huyện, nếu chị đoán không lầm, em viết không được, không có nghĩa là người khác viết không được, vậy tới tìm chị để làm chi cho tốn thời gian? – Ánh mắt La Hương Nguyệt nhìn lướt qua tài liệu trên bàn, rồi thản nhiên nói. – À… không… không, những người khác thì em không tin được, với lại phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Giai Giai