Địt nát lồn chị dâu dâm dục, làm ăn riêng lâu rồi mà không mẹ tôi hay, tụi này chuyên làm mấy việc vặt cho tôi nê tôi đối đãi cũng khá tốt, chứ không như thằng Toàn toàn đánh vs chửi. Gọi cho thằng tôi tin tưởng nhất thằng Sáu [ thằng này nó mồ côi, Trốn trại mồ côi ra nó tự kêu tên nó là Sáu ]: – Alo, em nghe Anh 2. – Mày đang làm gì, Địt nát lồn chị dâu ngọt nước rảnh không tao nói chuyện chút. – Dạ anh nói đi. – Mày kiếm cho tao mấy thằng mai đi kiếm người với tao dưới Long.