Đi làm chỉ để được đụ vợ cấp dưới Shiramine Miu dâm đãng , sao ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi cô. Chuyện là trong mấy ngày đầu năm mới, Đi làm chỉ để được đụ em nhân viên Shiramine Miu thiếu thốn khi đi chúc Tết họ hàng làng xóm, có người bao xe rồi rủ hai mẹ con Phương đi chơi xa một chuyến. Tính ra nếu đi theo trọn chuyến đó thì sẽ trễ ngày Phương phải trở lại trường, chính vì vậy nên mẹ cô không đồng ý. Phương ngẫm nghĩ rồi nhân đó thì nói với mẹ rằng lâu lâu mới có dịp đi chơi xa vậy nên cô cứ xúi mẹ mình cứ đi. Trong những ngày bà đi như vậy thì cô sẽ quay trở lại Miệt Thứ sớm luôn. Lúc đầu mẹ Phương