Đến nhà anh chơi địt luôn vợ của anh trai Tsubasa Amami dâm đãng , giật dây? Lạc Nam vuốt cằm… “Khảo hạch nội đệ tử, năm bí cảnh dung hợp!” Giám khảo mập lớn tiếng tuyên bố, Bị vắt kiệt tinh trùng bởi vợ của anh trai Tsubasa Amami nhiều nước đưa tay phất nhẹ. ẦM ẦM ẦM. Năm trong mười bí cảnh ầm ầm dung hợp thành một trước ánh mắt kinh dị của toàn trường. Khi năm bí cảnh dung hợp, một bảng thành tích bỗng nhiên sừng sững hiện ra. Chỉ thấy bảng thành tích này gồm năm cái tên. Hạng thứ nhất: Thánh Linh Thiên Vận, thời gian hoàn thành 35 phút. Hạng thứ hai: Tuần Ngạo, thời gian hoàn thành 60 phút. Hạng thứ ba: Ma Vấn Đế, thời gian