Chén em đồng nghiệp trong cơn mưa bất ngờ, cái duy nhất con không có ý định gì xấu cả, con không làm hại ai xin mẹ đừng nói với bố” “Nói thật đi, con làm việc này từ bao giờ, Trời đổ mưa nên đưa em đồng nghiệp vào nhà nghỉ chắc chắn không phải lần đầu, đừng cố nói dối, mẹ ghét nhất là những người nói dối” “Con xin được nói thật nhưng mẹ đừng nói với bố, con cầu xin mẹ” “Nói đi” “Con… con… thi thoảng… con mượn quần lót của mẹ về… con tự giải quyết” “Nghĩa là nhiều lần rồi?” Hải Dương “Cũng mới gần đây thôi ạ, chắc năm bảy lần gì.