Chán học nên gạ địt cô giáo chủ nhiệm Rei Kamiki nứng lồn , lan truyền bên ngoài biết được, chuyện học sinh thiếu bàn ghế học ở trấn đúng là thật đẹp mặt cho ủy ban huyện Hải Dương cùng với tất cả các trấn đấy. Hồ Giai Giai nói chuyện rất có bài bản, với lại cô đã trải qua nhiều năm làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, Nam sinh chén luôn nữ giáo viên Rei Kamiki vắng chồng những việc này ở dưới hương trấn cô cũng rất rõ ràng, cho nên vừa vào họp, cô liền đem đề tài của hôm nay mở ra cuộc họp, chỉ xoáy vào đề tài này, không để cho mọi người có cơ hội đánh trống lảng sang chuyện khác. Bí thư Trương Nguyên Phòng