Bất ngờ trước kỹ năng làm tình của cô bạn học, gì bằng Hạnh đâu, Đang học nhóm thì bị cô bạn học rủ địt nhau mười sáu thôi nhưng máu lắm đấy. Tí làm phát anh nhỉ! Tôi cười hề hề cả hai cùng vào bàn vừa bật nhạc nên nghe vừa nói chuyện tôi nhâm nhi ngụm trà rồi bảo: – Chắc gì Hạnh đã đồng ý mà chú bảo anh tham gia? – Yên tâm! Hạnh thích bỏ xừ lên được đấy, Hạnh ở lớp với đi chơi với bạn thì còn mặc áo chứ đi với em chẳng bao giờ mặc! Tôi cười bảo: – Đi với chú mày mặc khéo mất công cởi, hơn nữa không mặc.