Sung sướng lên đỉnh cùng em giúp việc múp máp, dòng nước, sau đó cô yên tình lại, hai đùi mở ra, bàn tay tóm tóc tôi cũng lỏng ra. Lưỡi tôi vẫn quét qua lại trong bướm cô, mặc cho những dòng nước tuôn ra chảy tràn xuống hai bên, cho đến khi hai đùi cô bắt đầu khép lại,Em người hầu nứng lồn và cậu chủ may mắn hai bàn tay lại từ tóm chặt tóc tôi, kéo đầu tôi lên trên. Mặt tôi vẫn dính vào cơ thể cô, quét một đường lên phía trên, để lại một lớp nước ướt kéo dài lên tận ngực cô. Hai đùi cô lắc qua, lắc lại cố đón.