Ngủ nhờ nhà nữ đồng nghiệp Karen Kaede vú to, ra. Ông Dậu vội ôm chầm lấy Mỹ Hạnh định làm nhấp thêm vài cái nữa vì ông cũng sắp xuất tinh đến nơi rồi nhưng chưa kịp thì đã nghe thằng Minh gọi lớn: – Hạnh ơi Hạnh… em đang làm gì mà để con khóc dữ vậy em?? Thôi chết rồi! Thằng Minh ra vườn hóng gió đã về, Lén vợ để vụng trộm cùng nữ đồng nghiệp Karen Kaede vắng chồng mà về ngay lúc cao trào mới khổ. Nghe tiếng chồng Mỹ Hạnh lật đật xô ông Dậu một cái thật mạnh khiến ông muốn bật ngửa rồi vội vã kéo quần lên. Ông Dậu cũng nhanh chóng kéo.