Ngoại tình cùng nữ đồng nghiệp Karen Kaede dâm đãng, thì cứ nói cho ba biết. Ba sẽ trị tội nó. Không ai được ăn hiếp bắt nạt con dâu cưng của ba… Đúng ra những lời ông Dậu nói cũng bình thường, giống như bao ông cha bà mẹ khác muốn quan tâm dâu con mà thôi. Có điều lúc ông nói lại làm ra vẻ quan trọng, phải nói nhỏ mà cứ thì thầm bên tai làm Mỹ Hạnh nhột nhạt hết người, Ngủ nhờ nhà nữ giám đốc Karen Kaede cuồng dâm gai ốc cô nổi từng mảng khi miệng lưỡi Ông Dậu cứ cạ cạ vành tai mà hơi thở ông phả ra ấm ấm khiến.