Say rượu hiếp dâm nữ trưởng phòng Iori Kogawa thèm cu, chết được đâu, chị đừng lo! Mấy ông bạn cười ha hả. Bà Mẹo hết nhìn ông Dậu lại ngó mấy người bạn ổng, đang phân vân không biết xử trí thế nào thì một ông lên tiếng: – Quyết định vậy đi nghen, sáng mai tụi này rước ổng sớm. Rồi kéo nhau ra về. Bà Mẹo tặc lưỡi “đô yếu thì uống ít thôi, Say rượu hiếp dâm nữ trưởng phòng Iori Kogawa vú bự ai biểu ham hố chi rồi rũ rượi như xác chết”. Dọn dẹp quán xong bà Mẹo đi tắm rửa rồi vô nhà đóng cửa lấy số sách ra ngồi tính tiền chợ búa.