Anh nhân viên chén luôn con gái của sếp vú to, lủi thủi đi vào trong tuyệt nhiên không đứa nào cà rỡn nữa, không khí trầm xuống giống như nốt lặng buồn giữa những cung bậc cao vời vợi của bản nhạc đời cô quạnh. Cái nghề của tụi nó cũng giống những nghệ sĩ trên sân khấu, tối nào cũng trang điểm, cũng sắm tuồng, cũng nhập vai nhưng là những vai diễn không có kịch bản để học trước, Anh nhân viên chén luôn con gái của sếp dâm dục tới lớp nào thì tùy cơ ứng biến mà diễn lớp đó. Con đường dẫn đến cái nghề đầy tủi nhục này của mỗi đứa tuy là khác nhau.