Phim sex anh chồng địt vợ của em trai Takeuchi Misuzu thiếu thốn , mít gì với bọn tôi cả. Trái lại hai cái thằng Lớp phó học tập và lớp trưởng đó đều từ A3 chuyển số vốn có nhiều thù oán với lớp tôi nên chẳng lấy làm lạ gì khi tụi nó làm như thế. Nhắc đến thằng lớp trưởng, Anh trai chồng thịt luôn em dâu Takeuchi Misuzu thiếu thốn tôi lại nhớ đến cái bản mặt công tử của nó trông tức ứa chịu được. Ngày nào cũng vậy, nó luôn tìm cớ để đi chung với Lam Ngọc từ đi căn tin cho đến đi lấy sổ đầu bài. Tôi thì chẳng có cớ gì để xen ngang được, với lại nếu xen ngang thì tôi có thể đi đâu với nàng với đôi chân lỏng leo này chứ,