Đi làm chỉ để phục vụ sếp nữ Honjou Suzu lồn đẹp , Địa lại muốn dựa vào ta là một nữ nhân để leo lên?” “Thì tính sao?” Long Đảo Chủ nghiêm nghị nói: “Đó chính là Thiếu Chủ của Cấm Kỵ Thế Lực, có được tu vi Cấm Kỵ, Phim sex bạo dâm cùng nữ giám đốc Honjou Suzu lồn khít ngay cả Thánh Chủ của chúng ta gặp hắn cũng phải cung kính quỳ xuống, nếu ngươi có thể thành nữ nhân của hắn… dù chỉ là một tiểu thiếp cũng là vinh hạnh tột cùng, ngươi có gì không phục?” “Đệ tử không có gì để nói, các vị đã có thể bồi