Người yêu đi vắng nên lén đụ cô bạn cùng phòng, trên trời dưới biển rồi nâng ly cùng nhau. Hạnh trông thế mà uống cũng được lắm. Làm ba bốn lon bia mà chẳng có bị sao. Ba anh em làm gần hết thùng bia thì nghỉ. Tôi bê đồ ra dọn rồi bảo Hạnh: – Rượu nhập tâm thì cuồng dâm nhập thể đấy. Tí nữa em là cứ phải cẩn thận anh đấy nhé. Hạnh cười hì hì bảo: – Gớm! Trông mặt anh thế kia, Chơi luôn hai cô bạn thân của người yêu cực phê say thì còn biết làm gì nữa! – Biết làm đủ thứ đấy nhé. Em thích làm kiểu ba người lắm à?.