Em người mẫu dùng thân mình để trả tiền cho thợ ảnh, Kết thúc bữa ăn, mọi người đứng dậy chuẩn bị đi tăng 2 thì Thảo hơi thất vọng vì Hưng không đi. Nhưng Thảo cũng thấy có chút gì đó là có thể được gặp lại Hưng khi biết Hưng ở bên này đến cuối tuần và ông Hùng đã mời Hưng cuối tuần đến nhà ăn cơm để bàn chuyện làm ăn riêng tư. Ông Hùng đang rất cần một người như Hưng nên khi vô tình được gặp, Anh thợ ảnh may mắn và em người mẫu cực múp ông phải nắm bắt ngay, vì tham vọng của ông đang nhắm vào thị trường các nước như Séc, balan, Hungari…