Đi làm nhiệm vụ nữ điệp viên bị hiếp dâm, hề rồi bảo: – Lúc đấy có mà nước nhờn chảy ra thành vũng còn gì nữa. Anh không nghĩ Nam lại lực lưỡng đến vậy đâu. Anh nghĩ cũng chỉ như anh thôi. Hằng cười hì hì không nói câu nào tôi bảo tiếp: – Như thế kia chắc là khỏe lắm nhỉ, hèn gì vợ mình thích. Trông người thế kia không chỉ vợ mình thích mà đàn bà nào cũng thích chứ lại. Hằng nghe tôi nói thế thì khúc khích cười to hơn, Sung sướng hiếp dâm nữ điệp viên trẻ xếp mấy cái bát lạch cạch lên chạn bán rồi bảo: – Trông.