Xuất tinh vào mồm em hàng xóm Maria Nagai thiếu thốn, thích ông đẹp trai học giỏi. – Đẹp trai? Điên à học giỏi thì còn dám nhận chứ đẹp trai thiếu gì thằng đẹp hơn [tôi có kiểu hay ngại khi ai khen tôi đẹp trai] – Tôi thích con trai thẳng chứ không phải thể loại ngôn tình, mạnh mẽ xíu càng thích. Lòng vui sướng nuốt hết hộp cơm lần đâu tiên mà tôi muốn đi học đến vậy, Xuất tinh vào mồm vợ của hàng xóm Maria Nagai ngọt nước đến buổi chiều học tăng tiết xong xuống định lấy xe đi về thì nhỏ Quỳnh đứng trước chỗ gửi xe. – Lấy xe hã Quỳnh. – Xe gì,.