Xuất tinh vào lồn em gái xinh đi massage công việc. Chạy cỡ hơn hai tiếng thì cả xe xuống uống nước nghỉ ngơi. Thằng cu em lái xe thấy hai anh bàn chuyện vợ con gái gú thì thích lắm nên cũng hầu chuyện cùng hai đứa tôi. Nó hí hửng rít một hơi thuốc lào đánh cái “rét” nhả khói ra rồi nhâm nhi cốc trà đá rồi nói: – Nghe các anh nói chuyện mà hứng vãi cả ra. Thằng Lâm quay lại nói: – Hứng là hứng thế nào? Chú mày lái xe thì ăn biết bao nhiêu em còn gì nữa. Dọc đường chinh.