Thanh niên mới lớn bị bạn thân của chị gái gạ địt, xe, qua lời kể của cô, tôi đoán được câu chuyện. Sau khi thất bại từ bốn cuộc hôn nhân không có con cái ở tuổi bốn mươi, nhận thấy đã hết “nghiệp trần”, cô bắt đầu “giải nghiệp” khi nhận thấy mình có căn. Cô bỏ lại sự việc kinh doanh và sang Ấn Độ để độ nghiệp sáu tháng, đó là lý do Hiền tiếp nhận việc quản lý các nhà hàng của cô. Sau khi, Chị gái đưa bạn về nhà bị em trai chén mất về nước cô thường tổ chức các buổi lễ giải nghiệp cho người thân và bạn bè. Lý do cô không xuống.