Tag: SSNI-448

Thanh niên số hưởng được thịt luôn em gái vợ Shion Yumi nứng lồn

Thanh niên số hưởng được thịt luôn em gái vợ Shion Yumi nứng lồn , đại ca, dạo này tụi em đánh với tụi thằng Bảy Sấm, hai bên đâu có làm ăn gì được đâu anh. Anh đợi em dẹp xong tụi nó thì em sẽ đưa gấp hai cho anh” “Con mẹ mày, có cái đám du đãng ở khu gầm cầu đó mà lo cũng không xong thì làm con cặc gì được hả! Làm mất cả hứng, cút ra ‘Hiếu’ nhỏ” đứng dậy đạp cô gái ra, Dạy làm tình cho em gái người yêu Shion Yumi nhiều nước kéo quần lên rồi chửi bới. “Ngày mai tao cho mày mượn 50 thằng kéo qua lấy cái đầu thằng Bảy