Tag: SSIS-573

Sung sướng xuất tinh vào lồn bà chủ Miru nõn nà

Sung sướng xuất tinh vào lồn bà chủ Miru nõn nà , thật sự tồn tại hay không. Mang cái danh Đạo Tử của một Đạo Thống thần bí, tin tưởng sẽ có thể khiến địch nhân kiêng kỵ phần nào, từ đó tránh được kha khá phiền toái. Không muốn đề cập nhiều đến vấn đề này, Lạc Nam đi thẳng vào chính sự: “Lần này ta và Huyền Lôi Đế Tôn đến Trân Bảo Lâu,Làm mang bầu bà chủ Miru nõn nà hy vọng có thể nhờ Trương tiểu thư vận dụng mối quan hệ, giúp ta liên hệ với Đạo Tử của Thần Hoả Đạo Thống là