Tag: Shinkawa Aina

Chồng không địt nên vợ gạ tình thầy giáo dạy bơi Shinkawa Aina

Chồng không địt nên vợ gạ tình thầy giáo dạy bơi Shinkawa Aina, nguy kịch này. – Hai thằng cướp chạy mất tiêu rồi chị… còn ảnh bị nặng quá phải đưa vô phòng hồi sức tích cực… không biết tình trạng ra sao… bác sĩ không cho vào chị ơi… huhu… Thục Duyên nói tới đâu là nước mắt đầm đìa tới đó. Mỹ Hạnh mở bóp lấy 1 cọc tiền dúi vào tay nhỏ,Vợ dâm ngoại tình với thầy giáo dạy bơi Shinkawa Aina rồi nhỏ nhẹ nói: – Thôi em cầm đỡ ít tiền để có mà lo cho thằng Phong, có thiếu gì nói chị biết rồi chị tỉm cách giúp cho. Giờ em cầm trước 10 triệu đi….