Tag: Sakura Moko

Bắt ở lại tăng ca để địt em nhân viên Sakura Moko lồn múp

Bắt ở lại tăng ca để địt em nhân viên Sakura Moko lồn múp , từ Luyện Huyết Cảnh, tầm quan trọng của ngộ tính hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Hai cao thủ Luyện Thể tầng mười, chiến lực này quả thật rất mạnh, nhưng thật sự gặp phải yêu thú cảnh giới giống nhau căn bản cũng chỉ có chạy trối chết! Vì vậy, Bắt ở lại tăng ca để địt em nhân viên Sakura Moko lồn múp tự nhiên ai cũng sẽ không để lời nói khoác của Thích Quang Diệu ở trong lòng, đoạn đường tới đây cũng đã nghe hắn nói chán rồi. Thích Quang Diệu cũng không phải