Tag: Rin Azuma

Bệnh nhân số hưởng bị em y tá thổi kèn

Bệnh nhân số hưởng bị em y tá thổi kèn, vào trong. Khu phòng đơn là một căn biệt thự bên cạnh đi qua một khoảng vườn. – Cháu hay đến đây lắm à? Ở đây có dịch vụ cho đàn ông không? Cô Hồng hỏi, giọng hơi dỗi. – Hình như có. Cháu chưa bao giờ thử. Cháu biết chỗ này là đi theo mấy đứa làm cùng công ty, Bệnh nhân số hưởng bị em y tá thổi kèn cháu mới đến đây, tính cả lần này là lần thứ ba, chỉ đến cùng với mấy đứa bạn để uống rượu và nhảy nhót thôi. – Đến ít mà sao cháu thông thạo thế? – Thì cháu có.