Tag: [NSFS-081

Đang thất tình thì được địt vợ bạn Mina Kitano lồn khít

Đang thất tình thì được địt vợ bạn Mina Kitano lồn khít , Nhất chìm đắm trong đó mà phún tinh dịch ra. Chu Hồng Kỳ lúc đó chính xác đã 27 tuổi, nhìn bề ngoài không ai đoán được chính xác độ tuổi của cô vì nhìn qua cô còn quá trẻ, thời kỳ này đúng là tính dục đang lúc tràn đầy, Đang thất tình thì được địt vợ bạn Mina Kitano mông đẹp từ khi chia tay mối tình đầu cách đây hơn 5 năm, cô một lòng chuyên tâm công tác quốc sự, hơn 5 năm rồi, cô một mực áp chế nhu cầu sinh lý, rồi không sai biệt lắm, cô đã nhanh quên tư vị ân ái rốt cuộc là gì… Còn đối với Vương Nhất thì rất là thư thái thỏa mãn, bởi vì đây là người