Tag: Kotone Toua

Nữ sinh nứng lồn và thầy thể dục số hưởng

Nữ sinh nứng lồn và thầy thể dục số hưởng, thế nào? – Quá ổn, so với Hằng vợ tao thì không bằng nhưng cũng múp lắm. Nói chung ăn là biết hì hì! – Được phải chiến thôi chứ. Nó có vẻ hí hửng lắm tôi hỏi tiếp: – Thế Tuyết vợ mày dạo này hứng lắm không? – Có quá hứng đấy, Sung sướng đè em nữ sinh nứng lồn ra địt dạo này tao cho đi suốt, mình còn tạt té bên ngoài chứ. Không hiểu cái tuổi này, hồi xuân thì chẳng phải, mà sao máu thế không biết. Tôi hất hàm hỏi: – Như thế nào mà máu? – Thì ngày mà không được hai.