Tag: Kanami Mai

Vào khách sạn trú mưa cùng nữ giám đốc Kanami Mai lồn múp

Vào khách sạn trú mưa cùng nữ giám đốc Kanami Mai lồn múp , của Cửu Linh Tông thì đâu phải bình thường, trường kiếm đẩy ra giống như từng thác nước trên trời trút xuống, Cậu nhân viên nhút nhát và nữ đối tác Kanami Mai ngọt nước cực kỳ đồ sộ. Chu Hiến Minh liên tục hét to, luận tu vi, Chu Hằng tự nhiên thúc ngựa vẫn còn kém hắn, nhưng mà tiểu tử này lại có một bộ pháp vô cùng quỷ dị, khiến hắn căn bản đánh không trúng! Cộng thêm Sương Hàn Kiếm quá sắc bén, một kiếm có thể chặt đứt xương cốt võ giả Luyện Cốt Cảnh,