Tag: JUL-682

Chuốc say rồi gạ địt luôn vợ sếp Kanatani Uno lồn múp

Chuốc say rồi gạ địt luôn vợ sếp Kanatani Uno lồn múp , phủ. Yêu thú hung tàn, tâm linh bị cảnh báo lại trong thời gian quá ngắn. Chu Hằng nắm trong chớp nhoáng này, Làm mang bầu vợ sếp Kanatani Uno nứng lồn trường kiếm chém ra! – Rầm, rầm, oanh! Hắn không giữ lại chút lực lượng nào, thân kiếm vận chuyển, thiên địa cũng vận chuyển theo, vô số lực lượng không thuộc về Chu Hằng cũng nhao nhao tụ tới thân kiếm, không ngừng gia tăng uy lực một kiếm này. Kim Quan Xà dù sao cũng là yêu thú Luyện Thể