Tag: JUFE-439

Vừa dậy thì đã được chén vợ của chú Kana Morisawa mông đẹp

Vừa dậy thì đã được chén vợ của chú Kana Morisawa mông đẹp , không tưởng tượng nổi. Ở tại Nguyên Giới này, sợ rằng tùy tiện tìm một tên ăn mày cũng có xuất phát điểm tốt hơn hắn. Hình ảnh vẫn tiếp tục chuyển động, thiếu niên bằng vào ý chí, nghị lực và cơ duyên một đường leo lên, Vừa dậy thì đã được chén vợ chủ nhà Kana Morisawa ngọt nước sự chân thành của hắn khiến tất cả nữ nhân đã đến bên hắn liền không nỡ rời đi, sẵn sàng cùng hắn cùng sinh cùng tử. Con đường hắn đi là nghịch thiên chi lộ, công pháp hắn tu luyện