Tag: IPX-901

Bố chồng bắn tinh ngập lồn nàng dâu Kana Momonogi lồn hồng

Bố chồng bắn tinh ngập lồn nàng dâu Kana Momonogi lồn hồng , Tộc sẽ có được uy thế áp bách lên tất cả các Quỷ Tộc còn lại để giảm đi chiến lực của bọn hắn, thì Đế Thần Tộc lại có thể thi triển sức mạnh của tất cả các Thần Tộc khác. Lúc này chiến lực của Thần Đế lại tăng lên một cấp độ mới, Bố chồng bắn tinh ngập lồn nàng dâu Kana Momonogi nhiều nước dễ dàng phá nát tất cả thế công mà Quỷ Đỏ đánh đến. Chiến lực vô song. “Chẳng trách Quỷ Hoàng ngã xuống trong tay ngươi.” Quỷ Đỏ hít sâu một hơi. Khả năng của Thần Đế quá