Tag: IPX-851

Đi đòi nợ nhưng được địt luôn con nợ Momo Sakura lồn múp

Đi đòi nợ nhưng được địt luôn con nợ Momo Sakura lồn múp , không hóa thành vũ trụ vô tận với mặt trăng, mặt trời và vô số ngôi sao xoay tròn hàng lâm lực lượng. Nàng hấp thụ những lực lượng này, chiến lực tăng mạnh, Đi đòi nợ nhưng được địt luôn vợ của con nợ Momo Sakura vắng chồng hai tay đem Nhật Nguyệt Tinh Pháo đẩy ra. “Đứng trước Quy Tắc Chi Lực, mọi thủ đoạn đều trở nên vô nghĩa.” Tuần Ngạo chẳng thèm bận tâm, Tàn Luân Đao vẫn đơn giản ẩn chứa Sát Thế cường hoành chém ra. Nhất đao đem Nhật Nguyệt Tinh Pháo chấn đến