Tag: DASD-923

Đến nhà chơi tán tỉnh luôn mẹ của bạn Yu Shinoda mông đẹp

Đến nhà chơi tán tỉnh luôn mẹ của bạn Yu Shinoda mông đẹp , đi, rồi về với đám anh em, để tụi nó lo. Thằng mặt mụn đó nổi tiếng gian ác chắc bị đánh cũng bầm người hả? Về đi về đi.” Vẫn mím điếu thuốc trên môi, Trần Đại rút bóp lấy tờ 20,000 xanh dương mới cáu cho hai thằng. Với tờ này hai thằng có thể ăn no nê, không chỉ một bữa mà có thể ăn no nê trong mấy ngày. “Cầm đi mua thuốc rồi kiếm cái gì ngon ngon cho đám anh em ăn, Nam sinh số hưởng được thịt mẹ của bạn Yu Shinoda lồn đẹp cần gì cứ qua kiếm anh.” Chần