Tag: Alice Japan

Hiếp dâm tập thể cô giáo dạy kèm

Hiếp dâm tập thể cô giáo dạy kèm, không thì đừng trách mẹ vô tình, Cô giáo dạy kèm dâm đãng bị học sinh hiếp dâm ngủ đi” Hải Dương thấy đây chưa phải là thời cơ chín muồi thêm nữa là nó đang ốm người nó không có nhiều sức để vật lộn với mẹ được nên hôm nay như vậy là đủ nó nhắm mắt lại nằm ngủ. Ngày tiếp theo Hải Dương vẫn nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh còn mẹ Ngọc Hân đã đi làm trở lại, cả ngày nó buồn chán ở nhà không ai chơi cùng đến chiều bác Thanh đun nước đem lên cho nó xông hơi chứ không phải mẹ nữa..