Phim sex bị sếp chồng địt tơi mang thai, cô bé và chổng mông bắt đầu dập. Anh chàng dập nhanh dần, nhanh dần, cây đưa vào phân nửa. Nhấp một hồi chán chê, hòa bắt đầu đổi kiểu. Mai lúc đầu rên la, sau đó chịu hết nổi cào cấu vào lưng hòa. Anh chàng xem chừng khá thiện nghệ, đổi liền mấy kiểu làm tình, lật Mai qua lại, nghiên ngửa. Đoạn cuối Dũng và Vy xem mới phê, anh chàng bế thốc cô bé lên, hai tay hòa nâng Mai nhẹ nhàng và đứng dậy ra sức thúc quân. Mai bé bỏng choàng cổ Hòa, Cô vợ tội nghiệp bị sếp chồng hiếp dâm tóc.