Ông hàng xóm số hưởng được gái xinh cho xuất tinh vào lồn, Đặt cái đĩa gần hết lên bàn, tôi đưa cô cốc sữa để cô dằn xúc động. Tôi lấy tờ giấy ăn, dịu dàng lau vết sữa dính trên môi cô, đặt cốc sữa đã cạn để lên bàn. Dựa lưng vào thành giường,Ông già may mắn giúp đỡ em hàng xóm mang thai tôi kéo cô dựa vào lồng ngực mình, bàn tay vỗ về trên lưng cô. – Hôm đó cũng cảm ơn anh nữa và cũng thật may cho em gặp được anh. Sáng hôm đấy lúc anh bối rối rời đi, em chợt nghĩ, có lẽ đây là sự đền bù ông trời dành cho mình.