Ông già hồi xuân và gái non tơ Yui Amane dâm dục, lây bệnh cho con Hạnh thì tội nó lắm Minh à… Phúc Minh đưa mắt nhìn ông Dậu: – Vậy… ba giúp con nghe ba! Con thấy ba vẫn còn khỏe mạnh, Cụ già độc thân may mắn và gái mới lớn Yui Amane vú to sung mãn chuyện này lắm… Ông Dậu không giấu được sự vui mừng trong lời nói: – Cái này thì… ba giúp được. Nhưng mà lỡ con Hạnh nó biết con nhờ ba làm vậy rồi sao hả con? Phúc Minh trả lời ông Dậu: – Chuyện này là bí mật chỉ có ba với con biết thôi nghe ba. Ba đừng tiết lộ cho Mỹ Hạnh biết.