Những ngày sung sướng bên cạnh cha chồng Kana Momonogi cuồng dâm , ra. “Được, con khỏi lo, nhiêu đó nhằm gì” – lão ráng nín cười, xong móc móc trong cặp, Con dâu lẳng lơ gạ tình cha chồng Kana Momonogi mông đẹp vớ được cái phong bì còn nguyên tem, mở ra thấy xấp bạc Việt Nam bèn bỏ lên bàn đẩy qua – “cho con nè”. Cái phong bì trượt theo đà đụng cái ly của con nhỏ thì dừng lại, văng nửa số bạc trong đó ra. Con nhỏ trợn tròn cả mắt, cả đời nó chỉ thấy tờ 500.000 VND trong bóp mấy khách hàng khá giả tới mua bánh mì chứ bao