Nam sinh may mắn đi luôn cô giáo cuồng dâm, có chịu không. Có lẽ do kiểu này lỗ lồn Tuyết khít quá nên thằng lâm sợ phun ra luôn nên bảo: – Nào! Giờ lên cưỡi ngựa đi vợ! Kiểu thích nhất của vợ đấy! Tôi ở bên ngoài nói thêm: – Ờ đấy! Còn kiểu này chưa thử! Thằng Lâm nằm xuống, Ngủ nhờ nhà cô giáo một đêm và cái kết tay vuốt vuốt con cặc cứng ngắc bóng nhẫy rồi nói: – Tí nữa thì đến lượt mày ngay thôi mà! Tuyết cười nói cùng với chồng? – Nhìn của anh này, nó nhọn hoắt như cây chông ấy thì cắm vào dễ chứ cong cong.