Lên đỉnh cùng bạn thân của người yêu, về thì con sẽ không đi học” “Ô hay” Dương ngồi lì ở đó đợi mẹ nó không có ý định làm việc gì khác kể cả đánh răng rửa mặt cũng không đến khi Hải Như đi xuống ăn sáng chuẩn bị đi học thì tròn mắt hỏi bố: “Bố ơi, Lên đỉnh cùng bạn thân của người yêu anh Dương bị sao thế” “Đợi mẹ con về, mẹ con đang bị tắc đường chắc trưa hoặc chiều mới về được” “Thế anh con đợi làm gì cho mất công ạ” “Thôi kệ ăn đi rồi đi học” “Dạ” Trời đã tạnh mưa hai bố con ông.