Lần đầu mất zin cùng cô bạn cùng bàn, tinh thần được thoải mái một phần là được nhiều tinh trùng bắn vào người. Hai vợ chồng về quê một hôm rồi lại lên làm. Chiều thứ hai về Hằng hí hửng nói: – Anh,Đang học bài thì em lên cơn nứng lồn mai cho em đi đến tối muộn nhé! Tôi biết thừa đi với Nam rồi nhưng hỏi lại: – Thôi đi làm gì, gạ Nam đến nhà mình luôn, cho anh xem thế nào! Hằng mới đầu hơi ngại nhưng sau đó gật đầu rồi nói: – Nhưng làm sao mà để anh nhìn được lúc đấy! – Cứ nói thẳng như Duy ấy,.