Địt nhau cùng mẹ kế Maki Hojo thiếu thốn, một hai bắt thằng Sơn phải ra đầu thú để ủy ban xử lý… nhưng sau đó thấy bà Mẹo hết năn nỉ đến lạy lục van xin thì họ cũng mềm lòng, Xuất tinh vào lồn mẹ kế trẻ Maki Hojo cuồng dâm châm chước bỏ qua và đồng ý rút đơn bãi nại sau khi chấp nhận cầm số tiền đền bù gần cả chục triệu để thuốc thang, viện phí và bồi dưỡng cho thằng nhỏ. Một tuần lễ sau đó, Thằng Sơn vẫn không thấy bóng dáng đâu! Bà Mẹo sau khi đã giải quyết xong cục nợ thằng con để lại thì cũng an tâm phần.